Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen de werkgever en de werknemer in al haar facetten. Ons kantoor staat zowel werkgevers als werknemers bij met advies over bijvoorbeeld:

  • Beoordeling van arbeidsovereenkomsten en (secundaire) arbeidsvoorwaarden
  • Beëindigingsovereenkomsten (vaststellingsovereenkomst)
  • Ontslagrecht (individueel en collectief)
  • Ontslagprocedures (gewone rechter en UWV)
  • Arbeidsongeschiktheid (Wet Poortwachter)
  • Werkgeversaansprakelijkheid/zorgplicht
  • Transitievergoeding/billijke vergoeding
  • Concurrentiebeding en relatiebeding
  • De WWZ (Wet Werk en Zekerheid)
  • Opvolgend werkgeverschap

 

Ontslag om bedrijfseconomische redenen (uitvoeringsregels UWV)
Ontslag wegens langdurige werkloosheid (Uitvoeringsregels UWV)
Werkgever: vindt snel het juiste formulier (formulieren UWV- werkgevers)
Particulier: vindt snel het juiste formulier (formulieren UWV – particulieren)
Handige brochures UWV – werkgever (Brochures UWV – werkgevers)
Handige brochures UWV – werknemer (Brochures UWV – particulieren)
Rekenhulpen (UWV – diverse rekenhulpen)
Zelf transitievergoeding berekenen (transitievergoeding – rekentool)