Schoute Legal

Schoute Legal is de handelsnaam mr. F.J. Schoute Praktijk B.V. te Amsterdam, een persoonlijke vennootschap van Frans Schoute, die van 1978 tot en met 2022 werkzaam is geweest als advocaat en thans nog werkzaam is als Legal Counsel, tevens specialist arbeidsrecht en ondernemingsrecht in brede zin (waaronder geschillen tussen aandeelhouders).Verder is hij nog steeds actief in het tuchtrecht, met name in de sport.

Schoute Legal houdt kantoor te (1053 HA) Amsterdam, aan de Jacob van Lennepstraat 9 H,
E-mail: schoute@schoutelegal.nl;
telefoon: +31653 88 89 88.

Sinds 1 juli 2021 werkt het kantoor samen met het advocatenkantoor Fruytier Lawyers In Business te Amsterdam, een ondernemingsrechtkantoor met een breed scala aan specialisaties, waardoor in voorkomende gevallen snel en adequaat bijstand door een advocaat tegen redelijke tarieven is gewaarborgd.

Alle werkzaamheden van Schoute Legal worden verricht krachtens overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en de genoemde praktijkvennootschap (mr. F.J. Schoute Praktijk B.V.) als opdrachtnemer. Op alle overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van mr. F.J. Schoute Praktijk B.V. ten tijde van het aanvaarden van de opdracht. De voorwaarden kunnen hieronder bij “algemene voorwaarden” worden geraadpleegd. Deze voorwaarden bevatten onder meer een beperking van de aansprakelijkheid voor beroepsfouten tot ten hoogste het bedrag dat door de verzekering wordt gedekt.

Het kantoor beschikt niet over een Stichting Derdengelden.

Bankrekening kantoor: IBAN: NL54INGB 0007 1609 46 t.n.v. Mr. F.J. Schoute Praktijk B.V.