Ondernemingsrecht

Met het ondernemingsrecht in brede zin komt elke rechtspersoon met enige regelmaat in aanraking. Ons kantoor adviseert haar cliënten onder meer bij de navolgende ondernemingsrechtelijke onderwerpen, zoals:

  • Keuze rechtsvorm
  • Insolventie en surséance van betaling, herstructurering
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Geschillen tussen aandeelhouders, vennoten van maatschappen en vof’s
  • Uitkoop
  • Wanprestatie en onrechtmatige daad
  • Huurrecht bedrijfsruimten
  • Non-conformiteit bij koop
  • Zekerheden, garanties en borgtocht
  • Verenigingen en stichtingen