Procesrecht

Schoute Legal heeft jarenlange ervaring opgedaan onder meer de volgende terreinen:

  • Procederen in eerste aanleg bij rechtbank
  • Procederen in hoger beroep
  • Beoordeling en advies over proceskansen
  • Advies en begeleiding in tuchtzaken
  • Arbitrage, bindend advies
  • Beslagrecht
  • Verhaalsonderzoek
  • Incasso
  • Faillissement, aanvragen (eigen) faillissement
  • Verzoekschrift surséance van betaling